Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Als de zeespiegel stijgt

Nederland veilig en leefbaar houden voor de toekomst, dat is wat wij willen. We geloven in een Nederland met ruimte voor het water, voor natuur en duurzame economie, en niet onbelangrijk voor voldoende zoet water. Met een tweede kustlijn creëren we veiligheid tegen meters zeespiegelstijging, zonder in te leveren op ons huidige leven. We geven geen land op, maar geven een toekomst door aan nieuwe generaties. En wij doen als Nederland waar we goed in zijn, het water houden waar het moet blijven. We geven natuur de ruimte en werken hiermee samen. Dus op naar het Nieuwe Nederland.

Ons voorland.

De Tweede Kustlijn

Nederland overspoeld

Geleidelijk bouwen we een Tweede Kustlijn die klaar is in 2100

Zeesluizen Nieuwe Waterweg, drijvende golfdempers, waterberging Grevelingen; alternatieven blijven mogelijk.

Trigger

  • Kusterosie
  • Zoetwatertekort
  • Berging rivierwater

Aanleg Zuidbekken, landwinst gebruiken, optie ‘Beschermen Gesloten’ blijft mogelijk.

Trigger

  • Hoogwaterproblematiek Rijnmond/Drechtsteden buiten ZW Delta meer buffer nodig.

Bouw Mid- en Noordbekken zeesluis IJmuiden, landwinst gebruiken.

Trigger

  • Zuid bekken te klein: rivieren kunnen afvoer niet meer kwijt.
  • Verzilting West-Nederland

Nieuwe kust van Calais naar Gotenburg.

Geheel Noordwest Europa beschermd tegen klimaatverandering.

Hoe een Tweede Kustlijn met kustmeren vier crises kan oplossen

Watersnood

We moeten ons eind van deze eeuw beschermen tegen wel 1.20 tot 2,5 meter stijging van de zeespiegel. Lees meer

De Deltawerken (met name de Oosterscheldedam) zijn berekend op 40 cm verhoging. Met aanpassingen houden ze het wellicht tot maximaal 70 centimeter stijging. Dus moet er tijdig een nieuwe oplossing komen. Een Tweede Kustlijn beschermt tot 6 meter hogere zeespiegel, en kan zelfs worden aangepast aan nog hogere waterstanden. Deze oplossing vraagt weinig ruimte in het binnenland. Daardoor kunnen we veilig blijven wonen, werken en recreëren in West- en Noord-Nederland.

EXTREME RIVIERAFVOER

Weinig mensen beseffen hoe groot het effect is van zeer hoge rivierafvoeren door extreme neerslag in het stroomgebied van Rijn en Maas. Hoe hoger de zeespiegel, hoe moeilijker voor de rivieren om hun water in zee te spuien. Lees meer

Maar dan kunnen we toch pompen? Wel, wil je de piekstanden afvoeren, dan hebben we mega-pompen nodig die gegarandeerd altijd werken. Maar er kan een catastrofale storing optreden. Dan moeten we het rivierwater binnenslands bergen. Voor die immense hoeveelheid water zijn grote opvanggebieden van enkele duizenden km2 nodig. Die ruimte is op land niet te vinden. Met het extra gebied van ‘Ruimte voor de Rivier’ plus opvang in de Grevelingen en de Oosterschelde vinden we noodberging voor 1000 km2 water. Dan komen we nog zeker 1000 km2 tekort. Een nieuw kustmeer voor Zeeland en de ZH-eilanden op 0 NAP biedt daarvoor ruimte. Kleinere pompen op de Tweede Kustlijn malen het water geleidelijk weg naar het hogere zeeniveau. De rivieren kunnen dus gewoon uitstromen in de kustmeren. Als díe pompen uitvallen laten we het meerpeil stijgen en hebben we tijd voor reparatie. Met de koppeling naar kustmeren voor Zuid- en Noord-Holland kunnen we deze enorme watermassa’s de baas.

ZOETWATER-TEKORT

Zoet oppervlakte-water vormt maar 0,01 procent van de totale watervoorraad op aarde. Lees meer

We dachten in Nederland over ongelimiteerd zoet water te kunnen beschikken, maar oprukkende verzilting en droge perioden leiden nu tot een dreigend zoet (drink)watertekort. De nieuwe zoetwatergebieden in Zeeland lossen dit tekort grotendeels op. Als we de kustmeren ook laten verzoeten, dan neemt de zoetwatervoorraad navenant toe.

VERZILTING

Zout grondwater sijpelt onder onze zeeweringen door tot ver achter de duinen. Zeespiegelstijging verergert dit probleem. Lees meer

Ook dringt het zout bij hoogwater via de riviermondingen diep ons land binnen. Verzilting bedreigt onze watervoorziening en onze landbouwgronden. Naast het IJsselmeer, vormen het Volkerak-Zoommeer en straks ook de Grevelingen en (deels) de Oosterschelde onze regentonnen met zoet water. De nieuwe kustmeren houden de verzilting tegen. Zij vormen zelfs een zoet- of brak-waterbuffer tussen de zee en onze duinen (zie afbeelding).

VOORHEEN DE HAAKSE ZEEDIJK

Al in 1990 begon het denken over de aanleg van een Tweede Kustlijn. Ing Rob van den Haak (1929-2019) voorzag toen dat zeespiegelstijging er aan kwam. Hij schetste de eerste plannen. In waterstaatkring staan die bekend als ‘De Haakse Zeedijk’. Alle plannen en publicaties uit die tijd vind je op de oorspronkelijke website:

Over ons

Initiatiefgroep Tweede Kustlijn is een onafhankelijk werkverband van expert-vrijwilligers.

Ons doel is door maatschappelijke discussie de aanleg van een Tweede Kustlijn te bevorderen, om Nederland zoals we het kennen veilig te houden voor zeespiegelstijging, zodat iedereen – ook onze kinderen en kleinkinderen – hier kan blijven wonen, werken en leven.

JONGE BOUWERS

Initiatiefgroep Tweede Kustlijn bevordert voor educatief onderzoek uitgevoerd door  jonge waterbouwprofessionals en praktijkgerichte (ROC)studenten. Centrale vraag: ‘Hoe bouw je samen met de natuur een Tweede Kustlijn?

JIJ BENT NODIG OM DIT PLAN TOT WERKELIJKHEID TE MAKEN

Ben je enthousiast voor de Tweede Kustlijn om ons land droog en leefbaar te houden en denk je iets te kunnen bijdragen? Neem dan contact op.

DONEER! TWEEDE KUSTLIJN FONDS

Je kunt ons ook financieel steunen. Initiatiefgroep Tweede Kustlijn bestaat uit expert-vrijwilligers. Wij zijn onafhankelijk van overheid en bedrijfsleven. Maar activiteiten uitvoeren kost nu eenmaal geld. Een belangrijk doel is ook jonge ontwerpers en jonge bouwers warm maken voor projecten voor de Tweede Kustlijn. Dat doen we via ons Tweede Kustlijn Fonds.

Nederland overspoeld

Abonneer je hier op onze Nieuwsbrief

Drie keer per jaar brengt Initiatiefgroep Tweede Kustlijn een Nieuwsbrief uit over alle ontwikkelingen, nationaal en internationaal, die verband houden met de discussie over de Tweede Kustlijn.

Agenda

4 maart 2024 Symposium Nationaal Deltaprogramma over Oplossingsrichtingen op de lange termijn

Disclaimer

De redactie heeft alle de inhoud van deze website zorgvuldig samengesteld. Voor eventuele fouten zijn wij niet aansprakelijk. Wij hebben ons uiterste best gedaan om bij toegepaste afbeeldingen contact op te nemen met de maker. Mocht hierbij een onvolkomenheid zijn opgetreden, neem dan contact op met de redactie: communicatie@tweedekustlijn.nl