Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

NIEUWS

Laagland Nederland heeft van West-Europa de meest kwetsbare kust voor de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Doordat veel factoren een rol spelen zijn er steeds nieuwe problemen die de kop opsteken: droogte en lage waterstanden geven ruimte aan verzilting; verzilting veroorzaakt grote problemen voor beschikbaarheid van zoetwater en voedselvoorziening; extreme neerslag en hoge rivierafvoer zorgen voor overstromingsgevaar. De Tweede Kustlijn hoopt dat burgers en bestuurders willen nadenken over onze oplossing. Daarom volgen we het nieuws op de voet, betrekken we jonge mensen bij  het denken over zeespiegelstijging, en publiceren we over onze nieuwe activiteiten. Lees het op onze nieuwspagina.

Nederland overspoeld

Het laatste nieuws

Zoetwater verbetert de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is geen natuurlijke delta, maar het omgekeerde: land aangetast door de zee. Geen land in zee, maar zee in land. Door ontwatering, veen- en zoutwinning daalde de Nederlandse bodem en drong de zee binnen met wadden en zeegaten. Gemiddeld beleefde dit gebied om de 20 à 25 jaar een watersnoodramp. Na de Watersnoodramp van ’53 bleken de kosten van een algehele dijkversterking en het Deltaplan gelijkwaardig. De baten van zoete Zeeuwse wateren voor landbouw, industrie en leefbaarheid bepaalden de voorkeur voor het Deltaplan.

apr 22, 2024

Congres Zeespiegelstijging brengt versnelling in denken

Vijf meter zeespiegelstijging kunnen we aan”, luidden de koppen van de kranten over het delta-congres ‘Ruimte voor Zeespiegelstijging’. Op 4 maart kwamen bijna vierhonderd waterbetrokkenen op uitnodiging van de nieuwe deltacommissaris Co Verdaas in Bussum bijeen om de resultaten te bespreken van drie studies naar denkrichtingen voor de gevolgen van zeespiegelstijging en toename van weers- en rivierextremen.

apr 22, 2024

Water kent geen grenzen, maar handelen we daarnaar?

Nederland is volop bezig plannen te maken tegen de gevolgen van zeespiegelstijging. Maar de zee stopt niet bij de grens. Als wij zouden stoppen bij Cadzand of de Dollard, overstromen de buren en worden we via de grenzen alsnog door het water verrast. Hoe kijken België en Duitsland naar zeespiegelstijging? En durven we met de buren het gesprek hierover aan?

apr 22, 2024

Antwoord aan de critici

De aandacht voor de aanleg van een tweede kustlijn groeit. Maar in verschillende media of in rechtstreekse commentaren wordt ook kritiek geleverd op onze voorstellen voor een nieuwe zeewering 15 tot 20 kilometer in zee, met kustmeren waar de rivieren vrij in uitstromen. In dit overzicht zetten we deze algemene kritiekpunten en ons weerwoord op een rijtje.

apr 22, 2024

Het visitekaartje van DC Co Verdaas

Op 4 maart organiseerde de Deltastaf een symposium over de eerste haalbaarheidsstudies naar de drie oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging: beschermen, meebewegen en zeewaarts. Plannen waar voor het Deltaprogramma een groot aantal ‘bouwstenen’ uit worden gedestilleerd. Maar waar gaat het nu naartoe? De Volkskrant publiceerde op 13 maart onze reconstructie van de geschetste nieuwe kustverdediging.

mrt 21, 2024

Hackaton rapport

De aanleg van een zeewaarts bassin is een reële mogelijkheid om waterveiligheid zeewaarts op te lossen.’ Tot die conclusie komt een groep experts die in 2023 heeft onderzocht hoe we ons kunnen beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging.

okt 26, 2023