Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Onze tijdlijn

Toen en nu

2023

September – Afronding hackatons ‘Zeewaarts’ – 3 expertsessies, georganiseerd door Deltaprogramma ism Sweco, over ‘Oplossingsrichting Zeewaarts’

Augustus – Oproep Politieke partijen: ‘Plaats Start Planfase Tweede Kustlijn in Verkiezingsprogramma’

Juli – Invulling Gebiedsgerichte Aanpak Tweede Kustlijn – Gesprekken met nieuwe Provinciebesturen

Maart – Communicatiebureau JENK (Rotterdam) wordt creatief sponsor van Tweede Kustlijn, ontwikkelt huisstijl, website en verdere communicatie

2022

Maart – Vertaling Rapport Tweede Kustlijn naar Visiedocument ‘Nieuw Land, nieuwe welvaart..’ – Aansluitend gesprekken met volksvertegenwoordigers (Haakse Zeedijk wordt Tweede Kustlijn)

2021

Februari – Dick Butijn en Wil Borm (Borm&Hijgens) presenteren Rapport ‘Naar een Tweede Kustlijn’ met integrale uitwerking van fasering en aanleg beschermende kustlijn.

2019

December -Instelling Kennisprogramma Zeespiegelstijging (2019-2026) als onderdeel van het Deltaprogramma olv de Deltacommissaris – Dick Butijn en Wil Borm treden toe tot de expertgroep

September – VPRO Tegenlicht besteedt aandacht aan De Haakse Zeedijk

Augustus – Rob van den Haak, bedenker van de Haakse Zeedijk als tweede kustlijn, overlijdt op 90-jarige leeftijd († 4 augustus 2019)

Februari – Dick Butijn en Wil Borm (Borm&Hijgens) presenteren plan De Haakse Zeedijk aan de nieuwe deltacommissaris Peter Glas

2018

Oktober – Presentatie Plan Haakse Zeedijk op WATERBOUWDAG Veel publiciteit in landelijke media

2016

November – Start samenwerking De Haakse Zeedijk en Adviesgroep Borm en Huijgens

2011

April – Presentatie plan Haakse Zeedijk aan toenmalig Deltacommissaris Wim Kuijken deze besluit tot onderzoek door Rijkswaterstaat

2010

December -Dick Butijn presenteert op IIR congres Elektriciteitsopslag zijn Integraal Plan voor Veiligheid en Energie (IPVE) dat opslag van windenergie in valmeren combineert met hoogwaterbescherming

2004

Oktober – Na een presentatie van de Haakse Zeedijk op de NOORDZEEDAGEN in Egmond wordt Rob van den Haak geïnterviewd door dagblad de Telegraaf

2003

Januari – In 2003 lanceert Rob van den Haak, samen met ir. Pieter Stokman, de eerste plannen voor een dijk in zee, voorzien van drijvende golfdempers ter bescherming, als oplossing voor de stijgende zeespiegel

1995

Augustus – H.J. van Engelen (TUDelft) doet vervolgonderzoek naar het onderwerp drijvende golfdempers. Titel afstudeerverslag: “Zanddiodes voor Delfland, Onderzoek naar de invloed van drijvende offshore golfbrekers op de Delflandse kust”

1993

April – R.W.J. Burgers (TUDelft) toont de werking van de drijvende golfdemper aan met proefnemingen in het Waterloopkundig Laboratorium. Titel afstudeerverslag: “A Preliminary Study of Wave Attenuation and Mooring Forces” d.d. 13 april 1993

1990

Januari – Rob van den Haak bedenkt stuurbare drijvende golfdempers als middel om kustafslag bij storm op zee te beperken.

Steun ons en doe mee aan de beweging

Drie keer per jaar brengt Initiatiefgroep Tweede Kustlijn een Nieuwsbrief uit over alle ontwikkelingen, nationaal en internationaal, die verband houden met de discussie over de Tweede Kustlijn.