Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Contact

Wil jij je ook inzetten voor dit plan om Nederland te beschermen met een tweede kustlijn, zodat iedereen ook in laag Nederland kan blijven wonen en werken, en we de menselijke maat in ons landschap behouden, neem dan contact op door ons een e-mail te sturen of onderstaand formulier in te vullen.

Contactgegevens

Contactformulier

Steun ons en doe mee
aan de beweging

Wij zijn een ngo (niet-gouvernementele organisatie). Met onze experts vormen wij een onafhankelijke denktank voor bescherming van Nederland en West-Europa tegen zeespiegelstijging. Wij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Nationaal Deltaprogramma. Wij spreken met politici, bestuurders en burgers over alle verschillende aspecten die aan de orde komen bij de aanleg van een tweede kustlijn. Ook bevorderen wij het tot stand komen van educatieprojecten over dit onderwerp.
Ook al proberen wij de uitgaven zo laag mogelijk te houden, toch kosten al deze activiteiten geld. Je kunt ons steunen met een eenmalige of periodieke donatie.