Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Bedankt voor
je donatie!

Dankzij jouw bijdrage kunnen we onze activiteiten voortzetten om met publikaties en educatieprojecten de aandacht te vestigen op de voordelen van het aanleggen van een Tweede Kustlijn:

  • Iedereen kan in (West)Nederland veilig blijven wonen en werken
  • We kunnen extreme regenval en rivierafvoer door klimaatverandering veilig afvoeren, zonder angst voor het uitvallen van pompstations
  • We hebben dankzij de nieuwe kustmeren meer dan voldoende drinkwater voor iedereen
  • Dankzij de Tweede Kustlijn met kustmeren stoppen we de verzilting achter onze duinen. Zo beschermen we kostbare (land- en tuinbouw)grond en de drinkwaterwinning voor de mensen in West-Nederland

Niet opgeven maar doorgeven!

Bedankt voor
je donatie!

Dank je wel voor je donatie! Jouw bijdrage stelt ons in staat ons plan te realiseren, waarmee we op termijn Nederland veiliger zullen maken en het waterpeil beter zullen beheren. Elk beetje helpt, en we zijn ontzettend dankbaar dat jij ons ondersteunt. Samen kunnen we concrete stappen zetten om Nederland veilig te houden en ons waterbeheer te verbeteren. Nogmaals, hartelijk dank voor je waardevolle bijdrage!