Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Help de
tweede kustlijn met een donatie

Wij zijn een ngo (niet-gouvernementele organisatie).

Met onze experts vormen wij een onafhankelijke denktank voor bescherming van Nederland en West-Europa tegen zeespiegelstijging. Wij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Nationaal Deltaprogramma.

Wij spreken met politici, bestuurders en burgers over alle verschillende aspecten die aan de orde komen bij de aanleg van een tweede kustlijn. Ook bevorderen wij het tot stand komen van educatieprojecten over dit onderwerp.
Ook al proberen wij de uitgaven zo laag mogelijk te houden, toch kosten al deze activiteiten geld. Je kunt ons steunen met een donatie.

VUl hier jouw gegevens in.
Elke bijdrage helpt!

Bedrag

Alle online donaties worden veilig verwerkt via mollie.