Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Het Verhaal

Nederland veilig en leefbaar houden voor de toekomst, dat is wat wij willen. We geloven in een Nederland met ruimte voor het water, voor natuur en duurzame economie, en niet onbelangrijk voor voldoende zoet water. Met een tweede kustlijn creëren we veiligheid tegen meters zeespiegelstijging, zonder in te leveren op ons huidige leven. We geven geen land op, maar geven een toekomst door aan nieuwe generaties. En wij doen als Nederland waar we goed in zijn, het water houden waar het moet blijven. We geven natuur de ruimte en werken hiermee samen. Dus op naar het Nieuwe Nederland.

Ons voorland.

De Tweede Kustlijn

Nederland overspoeld

Fase een 2040-2050

Animatiebeeld van Fase 1 / ca 2040-2050 Onze delta is het meest bedreigde gebied. We willen bouwen met de natuur door daar voor de kust een zandrug met duinvorming te laten ontstaan. Stuurbare golfbrekers in zee helpen daarbij. In de Nw Waterweg komt een zeesluis.

Fase twee 2050-2065

Animatiebeeld Fase 2 / ca 2050-2065 Zo ontstaat voor de kwetsbare Zeeuwse kust met z’n diepe zeearmen een eiland met een afgesloten zoetwatermeer: het Zuidbekken. Daarmee beschermen we de diep gelegen polders van de Rijnmond en de Drechtsteden.

Fase twee 2050-2065

Animatiebeeld Fase 2 / ca 2050-2065 Zo ontstaat voor de kwetsbare Zeeuwse kust met z’n diepe zeearmen een eiland met een afgesloten zoetwatermeer: het Zuidbekken. Daarmee beschermen we de diep gelegen polders van de Rijnmond en de Drechtsteden.

Fase drie en vier 2065-2095

Animatiebeeld van Fase 3 en 4 / ca 2065-2095 De volgende stappen gaan we zetten als het Zuidbekken te klein wordt voor de hoge rivierafvoer. Ook bedreigt de opdringende zee nu Zuid- en Noord-Holland. Deze eilanden met een zeesluis voor IJmuiden bieden dan bescherming tegen overstroming en tegen verzilting van West-Nederland

FASE VIER
EUROPEAN SEAWALL

De DHZ Europa 200208 buiteindelijke vorm van De Tweede Kustlijn beperkt zich niet tot Nederland, immers de landen om ons heen hebben eveneens te maken met klimaatverandering. De ultieme oplossing is De Europese Zeedijk: een dijk van de kliffen van Calais, langs België, Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken naar het Zweedse gebergte bij Gotenburg. Daarmee is de gehele kuststrook van het NW-Europese continent, inclusief de Oostzee-landen, beschermd tegen overstroming vanuit zee en de rivieren.

Door realisatie van De Tweede Kustlijn kan de waterinfrastructuur van het achterland gehandhaafd blijven. De Tweede Kustlijn geeft zee- en rivierwaterveiligheid, oplossingen voor verzilting en garandeert de zoetwatervoorziening.
Maar naast het behalen van deze doelstellingen profiteert ook de natuur mee van deze zeewaartse kustuitbreiding.

Rob van den haak

Rob van den haak

Ingenieur

Rob studeerde werktuig- en scheepsbouwkunde. Hij startte in 1993 met onderzoek naar drijvende golfdempers. In 2003 lanceerde hij, samen met ir. Pieter Stokman, de eerste plannen voor een dijk in zee als oplossing voor de stijgende zeespiegel.

1929-2019

Dick butijn

Dick butijn

Ingenieur

Dick Butijn studeerde elektrische energietechniek aan de TU Delft. Vanuit zijn interesse voor veiligheid, betrouwbaarheid en techniek is het plan ontstaan dat hij ontwierp voor de opslag van groene energie op de Noordzee. Uit dat plan groeide De Haakse Zeedijk.

Henne Pauli

Henne Pauli

Communicatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea