Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Antwoord aan de critici

De aandacht voor de aanleg van een tweede kustlijn groeit. Maar in verschillende media of in rechtstreekse commentaren wordt ook kritiek geleverd op onze voorstellen voor een nieuwe zeewering 15 tot 20 kilometer in zee, met kustmeren waar de rivieren vrij in...

Het visitekaartje van DC Co Verdaas

Op 4 maart organiseerde de Deltastaf een symposium over de eerste haalbaarheidsstudies naar de drie oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging: beschermen, meebewegen en zeewaarts. Plannen waar voor het Deltaprogramma een groot aantal ‘bouwstenen’ uit worden...